Tablisa

 • Matt Gara howaly dub gönüburçly senagat kofe stoly uly

  Matt Gara howaly dub gönüburçly senagat kofe stoly uly

  Stil we funksiýanyň ajaýyp garyndysy bolan “Matt Black Weathered Oak gönüburçly senagat kofe stoly” bilen tanyşdyrmak.Bu kofe stoly adatdan daşary köpugurly gönüburçly stollaryň bir bölegidir.Collectionygyndynyň gol tablisalary şol bir kolleksiýadaky kiçi tablisalar bilen birleşdirilip ýa-da özboluşly we şahsy degişme döretmek üçin ýeke ulanylyp bilner.

 • 2 sany üzüm fransuz senagat metal tegelek gapdal stollary

  2 sany üzüm fransuz senagat metal tegelek gapdal stollary

  2 sany üzüm fransuz senagat metal tegelek gapdal stollarynyň mat gara toplumy bilen tanyşdyrmak - stil we işleýişe zyýan bermezden kiçi giňişlikde ýaşamak üçin ajaýyp çözgüt.Önüm iki aýry bölekden ybarat bolup, dostlar ýa-da maşgala agzalary bilen rahat film gijeleri üçin ajaýyp, tegelek kofe stoluny emele getirip bilýär.Stol gara dub şkafy we gara metal aýaklary ýaly birnäçe dürli dizaýnda bar we hatda müşderileriň dizaýnyna hem öndürilip bilner.

 • Üzüm ýazuw stoly 3-çyzgyly öý ofisi

  Üzüm ýazuw stoly 3-çyzgyly öý ofisi

  Üzüm ýazuw stoly öý ofisini 3 çyzgy bilen tanyşdyrmak, islendik öý ýa-da ofis giňişligine ajaýyp goşundy.Stil we funksiýany birleşdirip, bu stol ähli ýazuw zerurlyklaryňyz üçin amatlydyr.Üzüm dizaýny we üç sany saklaýjy çyzgy bilen bu stol diňe bir işlemän, islendik otaga şahsyýet goşýar.

 • 2 çyzgyly dubly senagat dizaýn gapdal stoly

  2 çyzgyly dubly senagat dizaýn gapdal stoly

  2 çekme bilen dikeldilen dub önümçiligi dizaýn gapdal stoly bilen tanyşdyrmak - iş ýeriňiziň öwüşginini üýtgedjek ajaýyp mebel bölegi.Senagat stiliniň arhitekturasy bilen ylhamlanan bu önüm, iş ýeriňize estetiki täsir etmek üçin döredildi.Köne dub agajy, gara çarçuwa bilen birleşdirilip, beýleki ofis ammar şkaflaryndan tapawutly özboluşly görnüş berýär.

 • Senagat dizaýny, myhman otagy üçin 4 çyzgyly dubly kofe stoly

  Senagat dizaýny, myhman otagy üçin 4 çyzgyly dubly kofe stoly

  Livingaşaýyş otagyňyza iň täze goşmaçamyzy hödürlemek bilen, 4 sany çyzgyly senagat dizaýny, dubly kofe stoluny yzyna aldy.Önümçilik stilindäki arhitekturadan ylham alan bu ajaýyp kofe stoly, islendik ýaşaýyş meýdanyna özüne çekiji goşant goşar.Gadymy dub şkafy we gara çarçuwa üzüm we häzirki zaman estetikasynyň özboluşly garyndysyny döretmek üçin biri-birini doldurýar.

 • Matt Gara reňkli mebel senagat tegelek metal gapdal stoly 16 dýuým

  Matt Gara reňkli mebel senagat tegelek metal gapdal stoly 16 dýuým

  Islendik otaga çylşyrymly täsir galdyrjak ajaýyp mebel bölegi bolan “Matt Black Rustic Furn” önümçilik tegelek metal gapdal stoly bilen tanyşdyrmak.Gara agaçdan ýokarky we gara metal aýaklary bilen bu gapdal stolda islendik öý bezeginiň üstüni ýetirjek ýönekeý, ýöne owadan dizaýn bar.Diwanyň, kreslo ýa-da salonyň gapdalynda goýsaňyzam, bu gapdal stol, ýaşaýyş meýdanyňyzyň umumy görnüşini we duýgusyny ýokarlandyrar.

 • facebook
 • Baglanyşyk
 • twitter
 • youtube