Kofe stollary

 • Matt Gara howaly dub gönüburçly senagat kofe stoly uly

  Matt Gara howaly dub gönüburçly senagat kofe stoly uly

  Stil we funksiýanyň ajaýyp garyndysy bolan “Matt Black Weathered Oak gönüburçly senagat kofe stoly” bilen tanyşdyrmak.Bu kofe stoly adatdan daşary köpugurly gönüburçly stollaryň bir bölegidir.Collectionygyndynyň gol tablisalary şol bir kolleksiýadaky kiçi tablisalar bilen birleşdirilip ýa-da özboluşly we şahsy degişme döretmek üçin ýeke ulanylyp bilner.

 • 2 sany üzüm fransuz senagat metal tegelek gapdal stollary

  2 sany üzüm fransuz senagat metal tegelek gapdal stollary

  2 sany üzüm fransuz senagat metal tegelek gapdal stollarynyň mat gara toplumy bilen tanyşdyrmak - stil we işleýişe zyýan bermezden kiçi giňişlikde ýaşamak üçin ajaýyp çözgüt.Önüm iki aýry bölekden ybarat bolup, dostlar ýa-da maşgala agzalary bilen rahat film gijeleri üçin ajaýyp, tegelek kofe stoluny emele getirip bilýär.Stol gara dub şkafy we gara metal aýaklary ýaly birnäçe dürli dizaýnda bar we hatda müşderileriň dizaýnyna hem öndürilip bilner.

 • Senagat dizaýny, myhman otagy üçin 4 çyzgyly dubly kofe stoly

  Senagat dizaýny, myhman otagy üçin 4 çyzgyly dubly kofe stoly

  Livingaşaýyş otagyňyza iň täze goşmaçamyzy hödürlemek bilen, 4 sany çyzgyly senagat dizaýny, dubly kofe stoluny yzyna aldy.Önümçilik stilindäki arhitekturadan ylham alan bu ajaýyp kofe stoly, islendik ýaşaýyş meýdanyna özüne çekiji goşant goşar.Gadymy dub şkafy we gara çarçuwa üzüm we häzirki zaman estetikasynyň özboluşly garyndysyny döretmek üçin biri-birini doldurýar.

 • facebook
 • Baglanyşyk
 • twitter
 • youtube