Geýinýänler we gapdal tagtasy

 • 3 çyzgy we 2 aýna gapy bilen dubly senagat dizaýn gapdal tagtasy

  3 çyzgy we 2 aýna gapy bilen dubly senagat dizaýn gapdal tagtasy

  CZ1250-3 bilen tanyşdyrmak, CZ1250-1, CZ1250-2 we CZ1250-4 şekillendirilen köne dub agaç şkaflarynyň iň soňky goşmaçasy.Bu ajaýyp mebel bölegi, 140x43x88cm täsir galdyryjy görnüşe eýe bolup, ony islendik jaý üçin amatly edýär.

 • 3 çyzgy we 1 aýna gapyly dubly senagat dizaýn geýimleri

  3 çyzgy we 1 aýna gapyly dubly senagat dizaýn geýimleri

  Önümiň jikme-jiklik aýratynlygy: Bu önüm senagat stiliniň arhitekturasy bilen ylhamlanýar we owadan dizaýn edilen ofis ammar şkaflary iş ýeriňiziň estetikasyna özüne çekiji goşant goşar.3 sany süýşüriji çyzgy we 2 sany açyk bölüm bar, bu giň faýl giňişligini üpjün edýär we kanselýariýa taslamaňyzy tertipli saklamaga kömek edýär.Köne dub agajy we gara çarçuwa biri-birini doldurýar we çydamlydyr.Göwnüňe ýakymly dokma jikme-jigi bilen möhüm jadygöýligi görkezmek bilen, çarçuwa berk goldaýar ...
 • 2 sany çyzgyly we 2 aýna gapyly kiçijik senagat dizaýny

  2 sany çyzgyly we 2 aýna gapyly kiçijik senagat dizaýny

  Içki mebel kolleksiýamyza iň soňky goşmaçamyzy hödürlän CZ1250-1, dubly kiçijik geýimçini yzyna aldy.Islendik otag bezegi bilen kemsiz sazlaşykly pes kabinet gözleýän bolsaňyz, bu siziň üçin ajaýyp eser.Önüm dizaýnerlerimiz iň ýokary çydamlylygy we uzak ömri üpjün etmek üçin yzygiderli üpjün edilen iň meşhur we iň köp satylan import edilen gaýtadan işlenen köne dub agajyny saýladylar.

 • 2 gapy we 8 çyzgy bilen gaýtadan işlenen firma ýurt stili bufeti

  2 gapy we 8 çyzgy bilen gaýtadan işlenen firma ýurt stili bufeti

  Içerki mebel kolleksiýamyza iň soňky goşmaçamyzy - 2 gapy we 8 çyzgyly gaýtadan işlenen firma ýurt stili bufeti bilen tanyşdyrmak!Bu gapdal we aşhana / hammam şkaf gibrid önüminiň belgisi CF2003-1 bolup, daşky görnüşi 125x58x92.5cm.Biziň gapdal tagtamyz diňe bir amaly däl-de, eýsem ajaýyp gözelligi sebäpli öýüňize ajaýyp goşundy.

 • Vintage gaýtadan işlenen arça agaç geýimçisi / 4 sany çyzgyly kiçijik sandyk

  Vintage gaýtadan işlenen arça agaç geýimçisi / 4 sany çyzgyly kiçijik sandyk

  Üzüm agaç şkafymyz bilen tanyşdyrmak, islendik otag, ýatylýan otag, naharhana ýa-da girelge üçin ajaýyp goşundy.4 çyzgyly bu kiçijik sandyk, gaýtadan işlenen arça agajy bilen ýasalyp, ony ekologiýa taýdan arassa we Amerikanyň çopan stili bilen özüne çekiji edýär.Zawod önümimiziň belgisi CF1033, kabinetiň ululygy 100x50x90 sm.

 • Vintage 2 çyzgy we 4 gapy bilen gaýtadan işlenen armatura tegelek bufet

  Vintage 2 çyzgy we 4 gapy bilen gaýtadan işlenen armatura tegelek bufet

  Üzüm agajy gapdal şkafymyz bilen tanyşdyrmak, islendik naharhana ýa-da aşhana üçin ajaýyp goşundy.2 çekme we 4 gapyly gaýtadan işlenen arça tegelek bufet häsiýeti we özüne çekijiligi äşgär edýär we ýapyk mebelleriň söýgüli bölegine öwrüljekdigi şübhesizdir.

 • 3 çyzgy we 2 aýna gapy bilen dubly senagat dizaýn gapdal tagtasy

  3 çyzgy we 2 aýna gapy bilen dubly senagat dizaýn gapdal tagtasy

  Önümiň jikme-jiklik aýratynlygy: Bu önüm senagat stiliniň arhitekturasy bilen ylhamlanýar we owadan dizaýn edilen ofis ammar şkaflary iş ýeriňiziň estetikasyna özüne çekiji goşant goşar.4 sany süýşýän süýşüriji we 2 sany açyk aýna gapy we 2 sany agaç gapy bar, bu giň faýl giňişligini üpjün edýär we kanselýariýa taslamaňyzy tertipli saklamaga kömek edýär.Köne dub agajy we gara çarçuwa biri-birini doldurýar we çydamlydyr.Göwnüňe ýakymly dokma jikme-jigi bilen möhüm jadygöýligi görkezmek, ...
 • facebook
 • Baglanyşyk
 • twitter
 • youtube