Şkaflar we tekjeler

 • Gaýtadan işlenen firma aşhana displeýi 4 tebigy Rattan gapyly

  Gaýtadan işlenen firma aşhana displeýi 4 tebigy Rattan gapyly

  Öýdäki ýaşaýyş zerurlyklaryňyza iň täze goşmaçamyzy - Gaýtadan işlenen firma aşhana pes displeýli kabinet bilen tanyşdyrmak!Bu gaty agaç gapdal naharhana ýa-da ýaşaýyş ýeriňize ajaýyp gabat gelýän rustiki stili emele getirýär.Bu önüm üçin zawodyň makala belgisi CF1083-1, önümiň ululygy 100x46x100cm.

 • 2 aýna gapy we 3 çyzgyly gaýtadan işlenen firma stili stil aşhana şkafy

  2 aýna gapy we 3 çyzgyly gaýtadan işlenen firma stili stil aşhana şkafy

  CF5129 stilurt stiliniň aşhana şkafyny hödürlemek, rustiki jadygöýlige mätäç islendik naharhana ýa-da aşhana meýdançasy üçin ajaýyp eser.Şkafymyz gaýtadan işlenen köne arça agaçlaryndan ýasalyp, üýtgeşik däne nagyşlary we düwünleri hakykatdanam özboluşly görnüş döredýär.

 • 2 gapyly beýik senagat dizaýny beýik displeý şkaflary

  2 gapyly beýik senagat dizaýny beýik displeý şkaflary

  Mebel maşgalasyna iň täze goşmaçamyz bilen tanyşdyrmak: 2 gapyly gaty agaç displeý şkafy.Bu haýran galdyryjy şkaf, köne dubdan, tirýekden we gaýtadan işlenen köne arça materiallaryndan ýasalyp, diňe bir owadan bolmak bilen çäklenmän, ekologiýa taýdan hem arassa bolýar.Tebigy reňki, gara reňk çotgasy täsiri we owadan çyzyklary bilen bu önüm belgisi CZ5138 stiliň we işlemegiň ajaýyp garyndysydyr.

 • 1 çekişli beýik senagat dizaýny beýik kabinet görkeziş bölümi

  1 çekişli beýik senagat dizaýny beýik kabinet görkeziş bölümi

  Iň soňky önümimiz bilen tanyşdyrylan, 1 çekme, önüm belgisi CZ5137 bilen dikeldilen dub boýly şkaf displeý bölümi.Bu beýik şkaf, iki dürli görnüşli gaty agaçdan, tirýekden we dikeldilen köne dubdan ýasalyp, goýy we nusgawy goşa reňkli dizaýn döredýär.Önümiň ululygy 67x50x200 sm bolup, myhman otagy, naharhana we okuw otagy ýaly dürli ssenariýalarda ulanylyp bilner.

 • Merdiwanly “Gara Hamptons” stil kitapçasy

  Merdiwanly “Gara Hamptons” stil kitapçasy

  Iň soňky önümimiz - merdiwanly CP5020 uly kitapjagaz!Bu ýokary kabinet, okamagy halaýan we kolleksiýasyny stilde görkezmek isleýänler üçin ajaýyp.Önümiň ululygy 270x48x240cm, hakykatdanam kelläni öwürjek hakykatdanam täsirli eser.Ministrler kabinetiniň esasy göwresi gabygyndan ýasalýar we soňra has berk we ygtybarly etmek üçin mortise we tenon tehnologiýasy bilen MDF bilen birleşdirilýär.

 • 3 aýna çyzgy we 3 agaç gapy bilen gaýtadan işlenen firma stiliniň geýimi

  3 aýna çyzgy we 3 agaç gapy bilen gaýtadan işlenen firma stiliniň geýimi

  Içerki mebelleriň ýygyndysyna iň soňky goşmaçamyz, aýna çyzgylar we gapylar bilen gaýtadan işlenen firma ýurt stil geýimi.Bu önüm üçin zawodyň belgisi CF1023-1-1600 bolup, köp gatly tagtalar bilen birleşdirilen gaýtadan işlenen köne arçadan ýasalan gaty agaç gapdaldan gelýär.Bu şkaf köptaraply we naharhanada hem, otagda hem görkezilip bilner.

 • facebook
 • Baglanyşyk
 • twitter
 • youtube