Şkaflar

 • 2 gapyly beýik senagat dizaýny beýik displeý şkaflary

  2 gapyly beýik senagat dizaýny beýik displeý şkaflary

  Mebel maşgalasyna iň täze goşmaçamyz bilen tanyşdyrmak: 2 gapyly gaty agaç displeý şkafy.Bu haýran galdyryjy şkaf, köne dubdan, tirýekden we gaýtadan işlenen köne arça materiallaryndan ýasalyp, diňe bir owadan bolmak bilen çäklenmän, ekologiýa taýdan hem arassa bolýar.Tebigy reňki, gara reňk çotgasy täsiri we owadan çyzyklary bilen bu önüm belgisi CZ5138 stiliň we işlemegiň ajaýyp garyndysydyr.

 • 1 çekişli beýik senagat dizaýny beýik kabinet görkeziş bölümi

  1 çekişli beýik senagat dizaýny beýik kabinet görkeziş bölümi

  Iň soňky önümimiz bilen tanyşdyrylan, 1 çekme, önüm belgisi CZ5137 bilen dikeldilen dub boýly şkaf displeý bölümi.Bu beýik şkaf, iki dürli görnüşli gaty agaçdan, tirýekden we dikeldilen köne dubdan ýasalyp, goýy we nusgawy goşa reňkli dizaýn döredýär.Önümiň ululygy 67x50x200 sm bolup, myhman otagy, naharhana we okuw otagy ýaly dürli ssenariýalarda ulanylyp bilner.

 • Merdiwanly “Gara Hamptons” stil kitapçasy

  Merdiwanly “Gara Hamptons” stil kitapçasy

  Iň soňky önümimiz - merdiwanly CP5020 uly kitapjagaz!Bu ýokary kabinet, okamagy halaýan we kolleksiýasyny stilde görkezmek isleýänler üçin ajaýyp.Önümiň ululygy 270x48x240cm, hakykatdanam kelläni öwürjek hakykatdanam täsirli eser.Ministrler kabinetiniň esasy göwresi gabygyndan ýasalýar we soňra has berk we ygtybarly etmek üçin mortise we tenon tehnologiýasy bilen MDF bilen birleşdirilýär.

 • facebook
 • Baglanyşyk
 • twitter
 • youtube