Aýna

 • Dikeldilen agaç diwar aýnasy, otagda, ýatylýan otagda diwar üçin tegelek aýna

  Dikeldilen agaç diwar aýnasy, otagda, ýatylýan otagda diwar üçin tegelek aýna

  Livingaşaýyş otagyňyzy ýa-da ýatylýan otagyňyzy bezemek üçin beýannama gözleýärsiňiz.Diňe dikeldilen agaç diwar aýnalaryna serediň.

 • Agaç ýumurtga diwar aýnasy

  Agaç ýumurtga diwar aýnasy

  Dikeldilen agaç ýumurtga diwar aýnasy bilen tanyşdyrmak - islendik jaýa ajaýyp goşundy!Countryurduň özüne çekijiliginiň nusgasy bolan bu aýna, islendik giňişlige ýylylyk we häsiýet getirer.Özboluşly iki tonly dizaýny öz içine alýan açyk we gara agaçdan tapawudy otaga girenleriň ünsüni özüne çeker.

 • Dub diwar aýnasy, gonuş aýnasy, uly aýna

  Dub diwar aýnasy, gonuş aýnasy, uly aýna

  Dikeldilen Oak diwar aýnasy bilen tanyşdyrmak bilen, bu ajaýyp eser öýüňizdäki islendik otaga özüne çekiji we häsiýet goşar.Tagtalaryň tebigy howa bilen örtülen dub görnüşi aýna rustiki görnüş berýär, mähirli we hoşniýetli gurşaw döredýär.Çarçuwany görkezýän gara agaç bezegi, ajaýyp täsir galdyrýar we ony islendik öý bezegine goşup boljak köpugurly bölek edýär.

 • Oturylyş aýnasy, uly aýna

  Oturylyş aýnasy, uly aýna

  Dürli sazlamalarda stili we funksiýany birleşdirýän uly aýna, “Landing Mirror” bilen tanyşdyrmak.Bu aýnada gaty agaç çarçuwada oturdylan özboluşly egri dizaýn bar.Has ýuka görünmek we giňişlik duýgusy üçin diwara asylyp ýa-da egilip bilner.Aýna häzirki zaman görnüşi üçin aňsat diwar gurmak üçin çeňňekler bilen üpjün edilýär, nirede bolsa-da owadanlyga täsir edýär.

 • facebook
 • Baglanyşyk
 • twitter
 • youtube