Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Iberiş porty haýsy?

NINGBO porty, Hytaý.

Önümlerimizi sazlap bilerismi?

Hawa!Reňk, material, ululyk, gaplama talaplaryňyza görä düzülip bilner.

Getirmezden ozal ähli harytlaryňyzy barlaýarsyňyzmy?

Elbetde!Goodshli harytlar gaplanmazdan ozal 100% synagdan geçirilýär we barlanýar.Gaty hil gözegçiligi, agaç saýlamakdan, agaç guratmakdan, agaç ýygnamakdan, abzallardan, boýagdan we enjamlardan ahyrky önümlere çenli ähli önümçilik prosesinde amala aşyrylýar.

Nädip nusga alyp bilerin?Nusgalar üçin bahasy we gurşun wagty näçe?

Customöriteleşdirilen nusgalar üçin jikme-jiklikler üçin satyjymyz bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Köpçülikleýin önümçilik üçin esasy wagt näçe?

Goýumy alandan soň 50 günüň içinde.

Töleg möhleti näçe?

T / T 30% goýum, we B / L nusgasyna garşy 70% balans.


  • facebook
  • Baglanyşyk
  • twitter
  • youtube