Näme üçin bizi saýlamaly?

Önümiň ösüşi

Seminar

Stedimleri öndürmek

Agaç çarçuwasy

1. Agaç materiallaryny saýlamak
2. Agaç mör-möjeklerini öldürmek we guratmak
3. Material saýlamak
4. Agaç gysmak
5. Agaç çarçuwasyny ýygnamak
6. Ak boş suwsuzlyk

Tingiwopis

1. üwürmek
2. Tamamlamak / tingiwopis
3. Enjam gurmak
4. Soňky önümleri guratmak

Gaplamak we ibermek

1. Barlamak / abatlamak
2. Gaplamak
3. Iberiş


  • facebook
  • Baglanyşyk
  • twitter
  • youtube